fbpx

RESILIENCE•MANAGER


3 POZIOMY WSPIERANIA WELLBEINGU I ZDROWIA PSYCHICZNEGO PRACOWNIKÓW
INTERWENCJAPREWENCJAROZWÓJLIDER, KTÓREGO CECHUJE WYSOKI POZIOM REZYLIENCJI:

  Zna i umie stosować adekwatne do sytuacji techniki radzenia sobie ze stresem

  Wie, jak zarządzać emocjami w miejscu pracy

  Rozumie, jak ważne jest utrzymywanie dobrostanu – fizycznego oraz mentalnego i potrafi wspierać well-being swojego zespołu

  Umie budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespole i buduje atmosferę zaufania oraz wzajemnego wsparcia

  Zdaje sobie sprawę ze znaczenia dobrej kondycji psychicznej i wie, jak zachować się w przypadku kryzysu w swoim zespole

  Potrafi odnawiać własne zasoby emocjonalne, mentalne i fizyczne, aby stale funkcjonować na optymalnym poziomieWYZWANIA DLA MANAGERÓW


 LIDERZY TO GRUPA DEKLARUJĄCA NAJWYŻSZY ODCZUWANY POZIOM STRESU, A TYM SAMYM NAJBARDZIEJ NARAŻONA NA WYPALENIE ZAWODOWE


LIDERZY NIE POSIADAJĄ NARZĘDZI ANI WIEDZY, UMOŻLIWIAJĄCYCH WSPIERANIE DOBREJ KONDYCJI PSYCHICZNEJ PRACOWNIKÓW I RADZENIE SOBIE Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ KRYZYSAMIROZWIĄZANIA


 

 • Wyposażenie liderów w umiejetność odpowiedniego zarządzania zasobami mentalnymi i emocjonalnymi – własnymi oraz zespołu
 • Przygotowanie managerów do rozpoznawania niepokojących sygnałów i prowadzenia rozmów na temat kondycji psychicznej pracowników
 • Zapewnienie managerom możliwości skorzystania ze wsparcia i doradztwa profesjonalistów w sytuacjach przekraczających kompetencje managerskie


Wybór aktywności w programie RESILIENCE•MANAGER

Wybór aktywności w programie RESILIENCE•MANAGER

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

TRENING: ZARZĄDZANIE DOBROSTANEM – WŁASNYM ORAZ ZESPOŁU 

WARSZTAT DLA MANAGERÓW I LIDERÓW


ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Emocje jako zbiór danych – jak świadomie zarządzać emocjami w otoczeniu biznesowym?
 • Mental Fitness – w jaki sposób stan umysłu bezpośrednio przekłada się na sposób postrzegania rzeczywistości?
 • Zarządzanie energią – co zrobić, aby efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby mentalne i emocjonalne?
 • Rezyliencja i odporność psychiczna – jakie są skuteczne metody pozwalające uniknąć negatywnych skutków stresu?
 • Inteligencja emocjonalna w przywództwie – jak postawa lidera może wspierać dobrostan i zaangażowanie w zespole?

2 spotkania x 4h  

 interaktywny warsztat online

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

TRENING: WSPIERANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO PRACOWNIKÓW 

WARSZTAT DLA MANAGERÓW I LIDERÓW


ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Jakie są symptomy najczęściej występujących zaburzeń zdrowia psychicznego? Na co zwracać uwagę?
 • W jaki sposób rozmawiać z pracownikami o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym?
 • Jak pokierować procesem wsparcia pracownika mierzącego się z zaburzeniami zdrowia psychicznego?
 • Gdzie przebiega granica pomiędzy wsparciem a poradnictwem psychologicznym?
 • Jak ułatwić powrót do pracy osobie po kryzysie psychologicznym?

2 spotkania x 4h  

 interaktywny warsztat online

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

INDYWIDUALNE WSPARCIE DLA MANAGERÓW 

KONSULTACJA 1:1 Z PSYCHOLOGIEM (ONLINE)


CO WYRÓŻNIA NASZYCH PSYCHOLOGÓW?

Nasi eksperci dobierani są w sposób odpowiadający na specyficzne potrzeby klientów. Z managerami współpracują psychologowie doświadczeni w pracy w środowisku biznesowym i rozumiejący wyzwania, jakie wiążą się z zarządzaniem i funkcjonowaniem w organizacji.

W trakcie indywidualnych sesji managerowie:

 • Będą mogli przepracować trudne emocje pojawiające się w kontakcie z osobami doświadczającymi trudności życiowych / kryzysu psychologicznego
 • Będą mogli poradzić się w kwestii postępowania z osobą doświadczającą zaburzeń równowagi emocjonalnej / psychicznej
 • Uzyskają wsparcie i profesjonalną pomoc w mierzeniu się z sytuacjami kryzysowymi, w których czują się niepewnie lub nie mają wystarczającej wiedzy i kompetencji, aby im sprostać

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

GRUPOWE SESJE MENTORINGOWE DLA LIDERÓW

FACYLITOWANE SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM (ONLINE)


Jakie korzyści płyną z grupowych sesji mentoringowych dla managerów?

 • Grupowa sesje mentoringowa to przestrzeń, w której managerowie mogą otwarcie mówić o swoich wyzwaniach i wzajemnie czerpać ze swoich doświadczeń pod okiem wykwalifikowanego specjalisty.
 • W trakcie sesji managerowie wykorzystują siłę procesu Peer 2 Peer Learning i wypracowują rozwiązania, które są adekwatne do napotkanego wyzwania oraz wpisują się w kulturę organizacyjną firmy
 • Sesje mentoringowe umożliwiają managerom zderzenie własnych rozwiązań w obszarze dobrostanu i kondycji psychicznej pracowników z profesjonalistą
 • Dzielenie się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami w naturalny sposób buduje wewnętrzną sieć wsparcia, a liderzy zyskują przekonanie, że nie muszą sami stawiać czoła napotkanym problemom


CO WYRÓŻNIA NASZE TRENINGI?

 Spotkania prowadzone są przez psychologów-praktyków, mających doświadczenie w pracy z biznesem

 Angażująca, warsztatowa formuła. Uczestnicy biorą udział w symulacjach, dokonują analizy przypadków oraz omawiają realne wyzwania, z jakimi mierzą się w swojej codziennej pracy

Program warsztatów jest na bieżąco aktualizowany, aby jak najlepiej odpowiadać na bieżące wyzwania, z jakimi mierzą się managerowie w organizacjach.

Treningi prowadzone są online w maksymalnie 12-osobowych grupach, co zapewnia łatwość organizacji i wysoki poziom interaktywności.Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here