fbpx

Siły Charakteru: Czym są i jak je odkryć?

Written by on 12 lipca 2022

Czym są siły charakteru?

Siły charakteru to pozytywne cechy naszej osobowości, które odzwierciedlają DLACZEGO zachowujemy się, myślimy i odczuwamy w taki, a nie inny sposób. Ich ekspresja służy polepszeniu naszego dobrostanu – badania dowodzą, że wykorzystując nasze siły charakteru, jesteśmy szczęśliwsi, odczuwamy łączność z innymi i osiągamy wyższą produktywność. Ponadto, działanie w zgodzie z siłami charakteru wpływa na polepszenie jakości życia ludzi, którzy nas otaczają oraz całego społeczeństwa. 

Siły charakteru stanowią podstawę naszej tożsamości. Odnoszą się nie tylko do sposobu, w jaki wyrażamy siebie – czyli tego, co robimy, ale przede wszystkim mówią o tym, KIM jesteśmy. 

System VIA Character Strengths and Virtues wyróżnia 24 siły charakteru, przypisane do 6 grup wartości

Jak powstał system VIA Classification? 

Klasyfikacja sił charakteru powstała w wyniku kilkuletniej pracy ponad 50 naukowców pod kierownictwem wybitnych psychologów – Christophera Petersona oraz Martina Seligmana, który jest uważany za ojca psychologii pozytywnej. 

Naukowcy zaangażowali do badania tysiące uczestników z kilkudziesięciu krajów. Dotarli do najbardziej odległych zakątków świata – w procesie wzięło udział nawet plemię Masajów z Kenii czy Inuitów z północnej Grenlandii. To doprowadziło naukowców do zaskakujących wniosków. 24 siły charakteru, jakie wyodrębnili w prowadzonych badaniach, stanowiło odzwierciedlenie międzykulturowych wartości, wspólnych dla całej ludzkości. Te cechy stanowią fundament naszego człowieczeństwa. 

Co niezwykle istotne, klasyfikacja VIA Character Strengths and Virtues jest żywym systemem, uwzględnianym w setkach różnorodnych badań na całym świecie. Stąd na bieżąco czerpiemy informacje o tym, w jaki sposób stosowanie sił charakteru oddziałuje na wiele aspektów naszego życia – zdrowie psychiczne i emocjonalne, dobrostan, odporność na stres, relacje, komunikację czy produktywność lub wyniki w nauce. 

W jaki sposób można odkryć siły charakteru? 

Instytut VIA opracował psychometryczne (opracowane metodą naukową) narzędzie testujące siły charakteru. Badanie to można wykonać online, nieodpłatnie. Test składa się z 240 pytań i jest dostępny w języku polskim. Kliknij w poniższy link, aby przejść do badania:

http://mocnestrony.pro.viasurvey.org/

Dostępna jest także wersja dla dzieci i młodzieży od 8 roku życia. Test jest krótszy i składa się z 98 pytań:

http://mocnestronydziecka.pro.viasurvey.org/

W czym może pomóc odkrycie sił charakteru?

1.Wspieranie rozwoju i wzmacnianie tego, co pozytywne

Kiedy wszystko układa się po naszej myśli, to doskonały czas na rozwój naszych sił charakteru, uczenie się służenia nimi naszemu otoczeniu i podnoszenia jakości życia poprzez pozytywne wyrażanie naszej tożsamości. 

2.Uczenie się z negatywnych doświadczeń oraz ich przeramowanie 

Analizowanie niepowodzeń lub innego rodzaju negatywnych przeżyć z perspektywy sił charakteru pozwala nam na sprawniejsze wyciąganie wniosków z życiowych lekcji oraz uczenie się siebie. Dostarcza nam informacji o naszych ograniczeniach, ale też o zasobach, jakich możemy użyć, aby podźwignąć się po doświadczeniu trudności i w przyszłości, w podobnej sytuacji zastosować odmienne strategie. Badania pokazują, że wykorzystywanie sił charakteru jest powiązane z niższym poziomem stresu, lepszymi technikami radzenia sobie w pracy, mniejszą ilością tarć wśród uczniów w klasie czy mniejszą podatnością na depresję. 

3.Wprowadzenie wspólnego języka

Język sił charakteru służy nam do opisywania tego, co najlepsze w ludziach – bez względu na ich pochodzenie, rasę, wyznanie czy kulturę, w jakiej funkcjonują. Pozwala nam rozmawiać o tym, co w nas najlepsze, nie zważając na tło przekonań, uwarunkowań etnicznych czy religijnych. To pozwala jednostkom wnosić większą wartość do społeczeństwa jako całości, a społeczeństwom pozwala doceniać wkład jednostki rozumiany jako wyraz jednej (bądź kilku) z zestawu 24 uniwersalnych sił charakteru. 


Tagged as , , , , , , , , ,Continue reading

Next post

Efekt lustra


Thumbnail


Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here