fbpx

Czy manager powinien być psychologiem? Jak dbać o zdrowie psychiczne pracowników.

Written by on 11 października 2021

Rola managera ewoluuje, a liderom wciąż przypisywane są nowe obowiązki i zadania. 

Dobry manager dziś jest nie tylko osobą, która zarządza i ukierunkowuje pracę zespołu, ale też umiejętnie angażuje pracowników, aktywnie buduje kulturę organizacyjną, rozwiązuje konflikty, buduje wizję…ta lista się nie kończy. 

Od kilku lat czytamy i słyszymy, że dobry lider musi jednocześnie być coachem i wspierać proces rozwoju swoich pracowników.  W kryzysie kondycji psychicznej, z którego intensyfikacją mierzymy się od wybuchu pandemii, okazało się, że manager musi być także dobrym psychologiem. Tylko…czy naprawdę?

Zdrowie psychiczne pracownika – czy powinienem się nim interesować jako manager?

Tak. 

ALE!

Dbanie o dobrostan psychiczny pracowników nie oznacza, że zadaniem managera jest diagnozowanie czy nawet doradzanie pracownikowi znajdującemu się w kryzysie. To zadanie bezwzględnie należy pozostawić profesjonalistom. Niewprawna próba udzielenia pomocy może w tak delikatnej materii, jaką jest kondycja psychiczna, przynieść więcej strat, niż zysków. Do czego więc sprowadza się rola lidera?

  • Zauważenie problemu
    Zaobserwowałeś, że Twój pracownik zachowuje się inaczej, niż zwykle? Do tej pory mogłeś na nim polegać, a teraz nie masz pewności, czy wywiąże się ze swoich zadań? Jest rozkojarzony, ma mniej energii i nie angażuje się w swoją pracę tak, jak dotąd? Takie symptomy nie muszą wynikać ze złej woli, ale mogą być zewnętrzną oznaką problemów emocjonalnych, z jakimi się zmaga. To ważne, aby manager potrafił wychwycić zarówno te wyraźne, jak i subtelne zmiany w zachowaniu pracownika, a następnie w empatyczny sposób poprowadził rozmowę umożliwiającą dojście do sedna problemu.
  • Wskazanie możliwych rozwiązań
    Kiedy manager ma do czynienia z pracownikiem doświadczającym kryzysu kondycji mentalnej i/lub emocjonalnej, stają przed nim dwa wyzwania – udzielenie wsparcia tej osobie, jak i zapewnienie ciągłości pracy całego zespołu. Zanim jednak przejdziesz do przedstawienia pracownikowi swojego gotowego rozwiązania, przypomnij sobie magiczne zdanie z osławionego serialu o pewnym amerykańskim szpitalu: “Jak mogę Ci pomóc?”. Bardzo możliwe, że ta osoba wie, czego na ten moment potrzebuje – odciążenia w obowiązkach, dłuższego urlopu czy niekiedy nawet skorzystania ze zwolnienia. Ze swojej strony przedstaw, jakie możliwości wsparcia oferuje organizacja – być może w ramach benefitów lub pakietu medycznego dostępna jest pomoc psychologiczna, z której pracownik może skorzystać w tym trudnym momencie.
  • Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego
    Powyższe może wydarzyć się tylko wówczas, jeśli w Twoim zespole będzie funkcjonować poczucie bezpieczeństwa psychologicznego. Czym ono jest? To taki poziom zaufania pracowników do lidera i do siebie nawzajem, który pozwala na pokazanie słabości, podzielenie się przeżywaną trudnością w poczuciu, że nie naraża się na przykre konsekwencje. Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego to proces, który wymaga codziennej uważności na drugiego człowieka i tworzeniu w miejscu pracy przestrzeni dla emocji, empatii, zrozumienia i współczucia, co niektórym wciąż wydaje się mało “biznesowym” podejściem.

Trend czy prawdziwy problem?

Według najnowszego raportu Mindy (2021),  ⅕ pracowników ocenia swoją kondycję mentalną jako słabą lub bardzo słabą. Niemal połowa deklaruje, że okres pandemii w jakimś stopniu wpłynął na pogorszenie ich samopoczucia. 60% pracowników czuje się zestresowana, a 39% przyznaje, że dotknął ich problem depresji lub lęku. 

Te liczby mówią same za siebie. Za pandemią, która niosła ze sobą zagrożenie dla naszego zdrowia fizycznego, podąża kolejna fala, obciążająca naszą kondycję psychiczną. Organizacje oraz managerowie muszą być przygotowani do tego, aby radzić sobie z konsekwencjami takiego stanu rzeczy – przede wszystkim, poprzez budowanie wspierającej kultury, dążenie do destygmatyzacji problemów ze zdrowiem psychicznym, szeroko zakrojonej psychoedukacji i przygotowania managerów do stawienia czoła wyzwaniom, związanym z kryzysem kondycji emocjonalnej pracowników.
—-
Zastanawiasz się, jak wzmocnić odpornosć psychiczną managerów w Twojej organizacji i przygotować ich do wspierania dobrostanu pozostałych pracowników? Sprawdź program ResilienceManager!


Tagged as , , , , , , , ,
Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here