fbpx

Wypalenie zawodowe: ilu pracowników stracisz w 2022 roku?

Written by on 5 maja 2021

W ubiegłym roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie umieściła wypalenie zawodowe na liście chorób. W 2022 roku pracownicy cierpiący na to schorzenie będą mogli skorzystać ze zwolnienia L4. Epidemia COVID-19 i związana z nią nagła zmiana sposobu pracy w wielu organizacjach tylko pogłębiły problem związany z wypaleniem zawodowym.

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe nie jest po prostu „gorszym okresem” w pracy czy chwilowym nadmiarem trudnych i stresujących sytuacji zawodowych. To stan chronicznego zmęczenia i brak zdolności do radzenia sobie z codziennym stresem w pracy.

U osoby cierpiącej na wypalenie zawodowe pojawiają się 3 charakterystyczne symptomy:

1. Wyczerpanie emocjonalne

Pracownik doświadczający wypalenia zawodowego nie ma energii. Dominuje poczucie stałego przytłoczenia, podenerwowania i wyczerpania. Mogą pojawić się problemy ze snem, a przespana noc nie przynosi poczucia wypoczynku. Nawet proste zadania wydają się być ogromnym obciążeniem i przekraczają fizyczne oraz mentalne możliwości pracownika.

2. Depersonalizacja

Kolejnym charakterystycznym przejawem wypalenia zawodowego jest utrata entuzjazmu. Pracownik chcąc uchronić się przed negatywnymi doświadczeniami związanymi z pracą zawodową, dystansuje się od niej. Staje się cyniczny i przejawia stałe negatywne nastawienie. Wszystko to, co związane jest z jego profesją, budzi w nim skrajnie nieprzyjemne emocje i staje się trudnym doświadczeniem.

3. Obniżona ocena własnych dokonań

Bez energii i aktywnego zaangażowania w pracę trudno jest realizować podstawowe obowiązki, a co dopiero odnosić sukcesy. Im mniej efektywna czuje się osoba dotknięta wypaleniem zawodowym, tym wyższy poziom stresu odczuwa i tym mniej skuteczna staje się w swoich codziennych działaniach.

Co przyczynia się do wypalenia zawodowego?

Instytut GALLUPa wyróżnił pięć kluczowych czynników, które na poziomie organizacyjnym mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego pracowników.

1. Niesprawiedliwe traktowanie pracowników

Uwzględnia ono wszelkiego rodzaju uprzedzenia, faworyzowanie i złe traktowanie pracowników oraz niespójne stosowanie zasad obowiązujących w organizacji. Kiedy pracownicy nie ufają swoim przełożonym, zanika psychologiczna więź, która decyduje o znaczeniu wykonywanej pracy. Pracownicy, którzy są traktowani uczciwie i czują się szanowani budują silniejsze relacje w pracy i wykazują się większą odpornością psychiczną.

2. Zbyt duży nakład pracy

Nawet wysoce wydajni pracownicy mogą szybko poczuć się bezradni, gdy mierzą się ze zbyt obciążającym nakładem pracy. Obciążenie pracą możemy mierzyć zarówno liczbą przepracowanych godzin, jak i ilością zleconych zadań czy poziomem ich trudności. Ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego wzrasta już, gdy pracownik przekracza średnią liczbę 50 godzin pracy tygodniowo. Jednak jeszcze silniejszym predyktorem wypalenia zawodowego jest to, jak pracownicy indywidualnie doświadczają nakładu pracy, jakim zostają obciążeni. W momencie, kiedy zadania wydają się uciążliwe, żmudne, zbyt trudne do wykonania i sprawiają wrażenie niekończących się, pracownicy mogą czuć się stłamszeni bez względu na ilość godzin, jaką poświęcają pracy. Pytanie, jakie powinien zadać manager w takiej sytuacji brzmi: „Co sprawia, że zadania powierzone mojemu zespołowi stają się zbyt trudne do wykonania i co mogę zrobić, aby usprawnić ich pracę?”.

3. Brak klarownej komunikacji ze strony przełożonych

W momencie, gdy managerowie nie zapewniają pracownikom informacji potrzebnych do efektywnego wykonania pracy, staje się ona trudna i frustrująca. Zadaniem liderów jest dokładne wyjaśnienie oczekiwań co do roli danego pracownika, procesów w jakie ma zostać zaangażowany oraz wpływu jego pracy na szerszy cel organizacji. Kiedy oczekiwania i odpowiedzialność pozostają niedoprecyzowane, pracownicy muszą tracić czas i energię na odkrycie, jakie wymagania mają wobec nich pracodawcy. Skuteczny manager proaktywnie dzieli się informacjami ze swoimi podwładnymi, zadaje pytania i zachęca pracowników do dzielenia się swoimi przemyśleniami oraz pomysłami.

4. Brak wsparcia ze strony przełożonych 

Wsparcie managerów jest kluczowe dla zapobiegania wypaleniu zawodowemu pracowników. Stanowi ono psychologiczny bufor, dzięki któremu pracownicy wiedzą, że ktoś stanie za nimi, gdy pojawią się wyzwania lub coś pójdzie nie tak, jak powinno. Wspierający managerowie są dostępni dla swoich podwładnych, uwzględniają ich potrzeby i motywują ich do działania. Pomagają pracownikom w przygotowaniu się do zrealizowania nowych, wymagających zadań oraz dbają o zapewnienie im odpowiednich zasobów i wiedzy koniecznych do rozwoju kompetencji.

5. Nieuzasadniona presja czasu 

Pracownicy, którzy mają poczucie, że zawsze lub często mają wystarczająco dużo czasu na wykonanie swoich obowiązków, są w 70% mniej narażeni na doświadczenie wypalenia zawodowego. Nierozsądne terminy i presja mogą wywołać efekt kuli śnieżnej: kiedy pracownicy nie dotrzymują jednego zbyt agresywnie wyznaczonego terminu, zaczynają mieć opóźnienia w innych zadaniach znajdujących się w ich harmonogramie. Liderzy muszą mieć pewność, że ich wymagania co do roli poszczególnych pracowników oraz narzucane standardy wykonania są uczciwe i inspirują pracowników do dostarczania ponadprzeciętnych wyników. Nieracjonalnie ułożone harmonogramy i presja ukończenia zadań na czas mogą niekorzystnie oddziaływać na jakość wypracowanych rezultatów oraz wzbudzać frustrację i zniechęcenie.

W jaki sposób pakiety Be•Well mogą okazać się pomocne w prewencji wypalenia zawodowego? 

Indywidualna opieka nad dobrostanem Twoich pracowników to gwarancja uzyskania spersonalizowanego, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb wsparcia.  Managerowie w Twojej organizacji mogą zyskać dostęp do profesjonalnej pomocy w obszarze zarządzania stresem czy budowania kompetencji społecznych umożliwiających skuteczne zarządzanie swoimi zespołami. To z kolei będzie miało bezpośredni wpływ na pracowników, których prowadzą ci liderzy.

Według badań Instytutu Gallupa, osoby mierzące się z wypaleniem zawodowym, są o 63% bardziej skłonne do skorzystania ze zwolnienia zdrowotnego. Już dziś zadbaj o swoich pracowników, podnosząc ich dobrostan i minimalizując ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi mentalnej i emocjonalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z pakietami Be•Well: SPRAWDŹ

lub umówienia spotkania online, w trakcie którego zestawimy nasze rozwiązania z potrzebami Twojej organizacji: ZAREZERWUJ TERMIN

 

 Continue reading


Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here